Məxfilik siyasəti

1. ŞƏXSİ MƏLUMATLAR

1.1. Bu Məxfilik siyasəti browser.az xidmətinin ayrılmaz hissəsidir.

1.2. Bu Məxfilik siyasəti İstifadəçinin şəxsi məlumatlarının almasının, saxlamasının, işlənməsinin, istifadəsinin, açılmasının və qorumasının qaydalarını müəyyən edir.

1.3. Xidmət İstifadəçi qeydiyyatdan keçdiyi andan və bütün sonrakı dövr ərzində İstifadəçinin məlumatlarını bazaya daxil edir.

1.4. Şəxsi məlumatlar resursun işləməsini təmin və istifadəçiyə xidmətləri təqdim etmək üçün istifadə olunur.


2. ŞƏXSİ MƏLUMATLARIN TOPLANMASI, SAXLANMASI VƏ İŞLƏNMƏSİ

2.1. Qeydiyyatdan keçdikdə və ya Xidmətdən istifadə etdikdə, İstifadəçi bütün şəxsi məlumatları könüllü olaraq saxlanma və işlənmə üçün təqdim etdiyini qeyd-şərtsiz təsdiqləyir.

2.2. İstifadəçinin bütün şəxsi məlumatları onun Xidmətdəki səhifəsində yayımlanır və üçüncü şəxslər, xüsusən axtarış sistemləri tərəfindən əldə edilə bilər. Xidmət İstifadəçinin şəxsi məlumatlarının üçüncü şəxslər tərəfindən istifadəsinə, xüsusən İstifadəçinin məlumatları Xidmətin verilənlər bazasından silindikdən sonra axtarış sistemlərinin indeksindən vaxtında silinməməsinə görə məsuliyyət daşımır.

2.3. Xidmət İstifadəçinin şəxsi məlumatlarını qorumaq üçün bütün zəruri tədbirləri görür. Lakin haker hücumları nəticəsində, proqram və ya hardware səhv işləməyi və ya fors-major halları səbəbindən İstifadəçi məlumatları üçüncü şəxslər tərəfindən əldə edilə bilər.

2.4. Şəxsi məlumatların işlənməsi toplanma, qeydiyyat, yığım, saxlama, uyğunlaşma, dəyişdirmə, yeniləmə, istifadə və yayılma (yayılma, reallaşdırma, ötürülmə, həmçinin xaricə) və şəxsi məlumatların, həmçinin informasiya (avtomatlaşdırılmış) sistemlərinin istifadəsi ilə məhv edilməsi kimi fəaliyyətlər nəzərdə tutulur.

2.5. Xidmət irqi və ya etnik mənşəyi, siyasi, dini və ideoloji inancları, siyasi partiyalara və həmkarlar ittifaqlarına üzvlüyü, cinayət mühakimələri, habelə sağlamlığı, cinsi həyatı, biometrik və ya genetik məlumatları barədə məlumat toplamır və işləmir.

2.6. Xidmət xidmətlə əlaqəli olmayan üçüncü şəxslərə İstifadəçi tərəfindən verilmiş şəxsi və ya digər məlumatları ötürmür, İstifadəçi özü icazə versə istisnası ilə.

2.7. Xidmətin İstifadəçisi istənilən vaxt Xidmətdən istifadə zamanı ona ötürülən şəxsi və digər məlumatları qismən dəyişdirmək, silmək və ya başqa şəkildə redaktə etmək imkanına malikdir.

2.8. İstifadəçi, verdiyi hər hansı bir məlumatın düzgünlüyünə cavabdehdir.


3. İSTİFADƏÇİ HÜQUQLARI

3.1. İstifadəçi şəxsi məlumatlarını qorumaq üçün bütün hüquqlara malikdir.

3.2. İstifadəçi müvafiq tələb ilə Xidmət personalı ilə əlaqə quraraq şəxsi hesabını bloka salmaq (şəxsi məlumatları Xidmətin səhifələrindən gizlətmək) hüququna malikdir.