Marketinq üzrə təlim

 

Marketinq üzrə Təlimlər müxtəlif sahələr üzrə, ingilis, rus və azərbaycan dilində tədris olunur. 

Marketing və satış ustalığı təliminin proqramı      

Marketing nədən başlayır?

Şirkətin marketinq strategiyası

Bazarın analizi – SWOT-analiz

Əmtəə siyasəti və ticarət markası (brendinq)

Qiymət siyasəti

“Əlahəzrət müştəri”

Müştəri davranışı, sosial və psixoloji faktorlar

Reklam – kreativ və məhsuldar

İnternet marketinq

Son hədəf - satış və uğurlu satıcı

Marketinq üzrə təlimin proqramı

1. Marketinq tədqiqatları  prosesi
2. Əmtəə bazarlarının kompleks tədqiqi. Monitorinq
3. Şirkətin istehsalat-satış imkanlarının təhlili və inkişaf strategiyalarının formalaşdırılması. Bazar seqmentlərinin təhlili.
4. Marketinq tədqiqatlarının informasiya təminatı. Situasiya vəzifələri
5. Marketinq kompleksi. SWOT analizi. PESTEL
6. Əmtəə siyasəti
7. Kommunikasiya siyasəti. Rəqiblərin təhlili
8. Satış siyasəti / Qiymət siyasəti