Biznesin idarəolunması təlimi

Beynəlxalq Biznes və İqtisadi əlaqələr (1 ay - 12 saat)

Beynəlxalq Biznes (1 ay - 16 saat)

Biznesin İdarə olunması (baza) (1 ay - 16 saat)

Biznesin idarə olunması (professional) (3 ay - 48 saat)

Elektron biznes və elektron kommersiya layihələrinin idarə olunması (1 ay - 16 saat)

Qiymətli kağızlar bazarı (1 ay - 12 saat)

İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi (1 ay - 16 saat)

Biznes plan (1 ay - 12 saat)