"IT RECRUITER" Təlimi

 

Təlim Kursunun Mövzuları: 

 • Giriş
 1. Təlim haqqında.
 2. İT nədir?
 3. İT rekruter kimdir?
 • Avadanlıqlar (Hardware) və Əməliyyat sistemləri (OS)
 1. Sadə İT modeli
 2. Avadanlıqlar (Hardware)
 3. Meynfreym, Server və Blade
 4. Serversiz arxitektura (Serverless architecture)
 5. Datacenter
 6. Sənaye idarətmə sistemləri (İCS)
 7. İoT / OT
 8. Avadanlıqlar və işə qəbul
 9. Əməliyyat sistemləri (Operating systems)
 10. Əməliyyat sistemin rolu
 11. Platforma
 12. Qapalı və Açıq mənbə kodlu sistemlər
 13. Əməliyyat sistemləri və işə qəbul
 14. irtuallaşma
 15. Bulud texnologiyaları (SaaS, PaaS, İaaS və s.)
 16. Yeni İKT rollar və işə qəbul
 • Software Development
 1. Proqram təminatı (Software application/apps)
 2. Proqrammistlər kimdir?
 3. Front-end developer
 4. Back-end developer
 5. Proqrammist və işə qəbul
 6. SDLC (Waterfall and Agile)
 7. “Waterfall” metadologiyasının qüsurları
 8. Agile manifesti və əsas prinsipləri
 9. DevOps
 10. Scrum və işə qəbul
 • İnformasiya Təhlükəsizliyi
 1. İnformasiya Təhlükəsizliyi nədir?
 2. Hücum (Offensive)
 3. Müdafiə (Defensive)
 4. İdarəetmə (GRC)
 5. İnfoSec və işə qəbul
 • İKT şöbəsi
 1. Günümüzdə İKT strukturu
 2. İKT servisin mənbələri (local, offshore, outsource)
 3. İKT-də rollar
 4. CxO
 5. x Architect
 6. PMO
 7. İT OPS
 8. İnformasiya Təhlükəsizliyi
 9. İT audit
 10. İKT və işə qəbul
 • İşçi axtarışı və seçimi
 1. İşəgötürənin brendi: Şirkətinin tələblərini anlamaq
 2. İşə qəbul prosesi: Vəzifə təhlili (job analysis)
 3. İT pozisiyaları üzrə vəzifə təlimatlarının yazılması
 4. İşə qəbul İşçi axtarışı üçün sosial şəbəkələrdən istifadə (linkedin, github,djingo və s.) və seçim prosesi
 5. CV-lərin nəzərdən keçirilməsi və xəbərdarlıq əlamətləri
 6. Müsahibə prosesi
 7. Müsahibələrin növləri: İT sferasından olan namizədlərin seçilməsində hansı müsahibə növləri effektivdir?
 8. Müsahibə suallarının istiqamətləri: uyğun sualları necə müəyyən etməliyik?
 9. Müsahibədə olan səhvlər
 10. Qiymətləndirmə və qiymətləndirmənin üsullar

 

Təlimin müddəti (iki günə bölünməklə) : 8 saat (6+2)

Dərslərin sayı : 8 dərs

Təlimin keçiriləcəyi məkan : Əyani