İR Biznes Partnyorun İnkişaf Proqramı

 

Təlimin kontenti:

 • İR strateji planlama və İR biznes partnyorun rolu
 1. İR Biznes Partnyorun funksiyaları
 2. Korporativ strategiya və növləri
 3. Strateji planlama və idarəetmə prosesi
 4. Strategiyanın hazırlanması üçün lazım olan təhlil metodları
 5. İR funksiyasının strategiyası və İR Biznes Partnyorun burada görə biləcəyi işlər
 6. Hədəflərin qoyulmasına kömək edən təhlil metodları
 7. Biznesdə 3 strateji yanaşma
 • İstedadların axtarışı və seçimi      
 1. İşəgötürənin brendi
 2. İşə qəbul prosesi
 3. Vəzifə təhlili (job analysis) və sənədləşmə (job documentation)
 4. Vəzifə təlimatlarının yazılması
 5. İşə qəbul
 6. İşçi axtarışı üçün sosial mediadan istifadə (facebook, linkedin) və seçim prosesi
 7. CV-lərdə xəbərdarlıq əlamətləri
 8. Müsahibə prosesi
 9. Müsahibələrin növləri
 10. Müsahibə suallarının istiqamətləri
 11. Müsahibədə olan səhvlər
 12. Qiymətləndirmə və qiymətləndirmənin üsulları
 • İstedadların inkişafı və yetişdirilməsi
 1. 21-ci əsrdə istedadların inkişafa yanaşması
 2. Yetkinləri öyrənməyə nə ruhlandırır?
 3. Yetkinləri öyrənməyə qarşı nə ruhdan salır?
 4. Yetkinlərin öyrənmə üslubları
 5. ”ADDIE” modeli
 6. “Blended” öyrənmə
 7. Öyrənmə fəaliyyətləri
 • Peşəkar fəaliyyətin qiymətləndirilməsi
 1. Fəaliyyətin qiymətləndirilməsi nədir?
 2. Fəaliyyətin idarə olunması təşkilat və işçilərə nə verir?
 3. Fəaliyyət qiymətləndirilməsinin məqsədləri
 4. İş fəaliyyətinin standartları
 5. Fəaliyyət qiymətləndirilməsi üsulları
 6. Fəaliyyətin qiymətləndirilməsində olan səhvlər
 7. Qiymətləndirmə iclası
 • Motivasiya
 1. İşçilərin motivasiyası nədir?
 2. Motivasiya nəzəriyyələri
 3. Mükafatlandırma
 4. Mükafatlandırma sistemini qurarkən diqqət olunmalı məqamlar
 5. Mükafatlandırmada 3 yanaşma
 6. Dərəcələndirmə sistemi
 • İşçilərin bağlılığı
 1. Məmnun işçi ilə şirkətə bağlı işçi arasındakı fərq
 2. İşçilərin bağlılığı ilə rifahı arasında əlaqə
 3. Məmnun işçilərin əsas aparıcıları
 4. İşçi bağlılığını məhv edən amillər
 5. İşçilərin bağlılığını ölçmək üçün tətbiq olunan sorğular
 6. Sorğu sualları ("Gallups"-ın Q12 indeksi)
 • Yeni işçilər üçün adaptasiya proqramının qurulması
 1. Yeni işçi üçün orientasiya və adaptasiya proqramının vacibliyi
 2. İşçinin ilk iş günündə rəhbərin üzərinə düşən öhdəliklər
 3. Orientasiya proqramının qurulmasının incəlikləri və mümkün olan çətinliklər
 4. Yeni işçilərin distant formatda orientasiyası
 5. Qlobal şirkətlərin təcrübələri
 • Hr metrıcs
 1. İnsan resursları üzrə əsas fəaliyyət göstəriciləri (KPI)
 2. Fəaliyyət göstəricilərinin qoyulmasında ''Balanced Scorecard'' metodu
 3. İnsan resursları üzrə "Metrics"

 

Mövzuların sayı : 8 modul

1 video-yazının müddəti : 25-40 dəqiqə

Fərdi canlı konsultasiya : 1saat