A-dan Z-ə Praktiki Əmək Qanunvericiliyi təlimi

 

Təlim Kursunun Mövzuları: 

 • Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsində və müvafiq qanunvericilikdə edilən son dəyişikliklərin şərh olunması
 • Ümumi anlayışlar və qanunvericiliyə giriş
 • Əmək müqavilələri
 1. Əmək müqaviləsinin bağlanması və onun şərtləri (məcburi və əlavə şərtlər)
 2. Əvəzçilik üzrə işə qəbul
 3. Əmək müqavilələrinə xitam verilməsi
 • Məzuniyyətlər və onun növləri
 1. Məzuniyyətlərin аnlаyışı, növləri və müddəti
 2. Əmək məzuniyyətlərinin vеrilməsi və istifаdə qаydаsı
 3. Yаrаdıcılıq və təhsil məzuniyyətləri
 4. Sоsiаl məzuniyyətlər
 5. Ödənişsiz məzuniyyətlər
 6. Əmək məzuniyyətinin müddətinin hеsаblаnmаsı
 • Sənədləşdirmə qaydaları
 1. Əmək müqaviləsinin bağlanılmasında olan sənədləşdirmə prosesləri
 2. Elektron informasiya sistemində aparılan prosedurlar
 • Əmək haqqının hesablanmasının hüquqi tənzimi
 • İşçilərin icbari sığortası
 1. İşçilərin sosial sığortası;
 2. İstehsalatda baş verən bədbəxt hadisələrin qeydə alınması, istehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta;
 3. Tibbi sığorta;
 4. Könüllü həyat sığortası
 • Əmək Qanunvericiliyində olan dəyişikliklər
 • Kazuslarla əlaqəli tapşırıqlar

 

Təlimin müddəti :  16 saat

Dərslərin sayı : 8 dərs

Təlimin keçiriləcəyi məkan : Online/Zoom platforması