Web Programming Front-End təlimi

 

Təlimdən əldə edəcəkləriniz

Frontend təlimini uğurla bitirən məzun bir müddət öz üzərində çalışmaqla, öyrəndiklərini ümumi şəkildə praktiki təkrarlamaqla bu sahədə ilkin addımlarını ata bilər. Belə ki, özünü hazır hiss edən tələbə junior Frontend və ya Frontent təcrübəçi vakansiyalarına müraciət edib aşağı səviyyədən kariyerasını qura bilər.

İştirakçı istənilən bir saytın front end hissəsini sərbəst şəkildə qura biləcək biliklə məzun olur.

 

Front-End Web Development Roadmap

1. HTML5 & CSS3

FUNDAMENTALS

- Intro to HTML

- HTML Basics

- HTML Tags

- HTML attributes

- Classes and IDs

- Tables

- Images and Icons

- Embedding CSS

- Embedding JS

 

- Intro to CSS

- CSS Syntax

- CSS Box model

- CSS Colors

- CSS Background

- CSS Positioning

- CSS Alignment

- Media Queries

- Bootstrap

 

ADVANCED

- CSS Flexbox and Grid

- CSS Preprocessor Sass

- Advanced animation and transitions

- Working with video content

- Workflow setup with Gulp

- Version Control (Git)

- Deployment

 

2. JavaScript

- Intro to JavaScript

- Language Basics

- Data Types

- Conditions, functions, loops

- Objects

- Classes

- JS Methods

- Promise / ASYNC-AWAIT

- Data fetching

 

3. React / Redux

- Intro to React

- Components

- State and Props

- Lifecycle methods

- React Router

- Event handlers

- Hooks

- Redux

- Action creators, Actions, Reducers

- Async actions via Redux

- Redux thunk, axios

- Deployment