SCADA təlimi

 

Təlimdən əldə edəcəkləriniz

  1. SCADA HMI Dizayn prinsipləri ilə tanış olacaq
  2. PLC ilə SCADA HMI arasında əlaqələndirmə metodları ilə tanış olacaq
  3. Dizayn elementləri ilə tanış olacaq
  4. Alarm siqnallarının qurulmasını öyrənəcək
  5. OPC sərvətlərdən istifadəni öyrənəcək
  6. Report və Trendləri tərtib etməyi öyrənəcək
  7. Resept tərtib etməyi öyrənəcək.
  8. Animasiyaları yaratmağı öyrənəcək
  9. Müxtəlif dioqnal pəncərələrini tərtib etməyi öyrənəcək
  10. İstifadəçi və şifrələri yaratmağı öyrənəcək və s.

 

SCADA Design

1. What’s SCADA? Installation and activation of SCADA software (WinCC Professional) on PC. Network settings.Create new project and related settings.

1.1. Installation & activation of SCADA Software (WinCC Professional)

1.2. Create new project

1.3. Network settings

 

2. Screens and related settings. Screen Windows.

2.1. Screens & screen properties

2.2. Types of screens

2.3. Screen Windows

 

3. SCADA tags. Logging.

3.1. SCADA tags declaration

3.2. Internal & external tags

3.3. Logging

 

4. Graphic lists and text lists

4.1. Graphic lists

4.2. Text lists

4.3. Use of graphic & text lists

 

5. Graphic elements. Control elements.

5.1. Graphical elements

5.2. Control elements (button, slider, check box etc.)

5.3. Symbol libraries

 

6. Templates. Faceplates.

6.1. Templates

6.2. Faceplates

 

7. Trends. Trend pages.

7.1. Trends

7.2. Types of trends

7.3. Trend pages

 

8. Alarms. Alarm pages.

8.1. Alarms

8.2. Types of alarms

8.3. Alarm pages

 

9. Reports. Report settings.

9.1. Reports

9.2. Report settings

 

10. User administration. Language settings.

10.1. User administration

10.2. Project language settings

 

11. Test project (Duration: 10 hours).