JAVA üzrə təlim

 

Təlimdən əldə edəcəkləriniz

Java dilində yazılmış layihələrin kodlarını rahatlıqla oxuyub başa düşmək. Tələb olunan layihələrin sıfırdan yazılması. Web layihələrin backend hissəsinin peşəkar səviyyədə hazırlanması.

 

Java Programming

 1. Java giriş, Java dəyişənlər, Tip çevrilmələri, Operatorlar
 2. Sinif və obyektlər, Sinif və obyekt anlayışları, Metodlar, Massivlər
 3. Sətirlər, Sətirlər üzərində əməliyyatlar, String sinifinin metodları, StringBuilder sinifinin metodları
 4. Javada Exception Handling, try-catch istifadəsi, throw və throws açar sözləri, Xüsusi Exception yaratmaq
 5. Java tarixlər, Javada LocalDate sinifi, Calendar sinifi, Javada LocalDateTime sinifi
 6. Java multithreading, Paralel əməliyyatların icrası, Thread safe əməliyyatlar, Dead lock haqqında
 7. Java Generics və Collections, List istifadəsi, Set istifadəsi, Map istifadəsi
 8. SOLID prinsipləri, Clean Code, Best practices, Modullarla işləmək
 9. Fayllarla işləmək, Faylların yaradılması, Fayla yazmaq, Fayldan oxumaq
 10. SQL əsasları, Baza ilə işləmək, Məlumatların silinməsi, Məlumatların redaktəsi
 11. Java lambda expressions, Consumer istifadəsi, Predicate istifadəsi, Stream istifadəsi
 12. JavaFX ilə işləmək, Formların qurulması, Cədvəllərin yaradılması, Məlumatların idarə edilməsi
 13. Spring giriş, Spring loC və DI, Spring bean scopes, Spring bean life cycle
 14. Spring MVC, Formların yaradılması, Cədvəllərin yaradılması, Məlumatların validasiyası
 15. Spring JDBC, Baza ilə işləmək, JPA istifadəsi, JPQL istifadəsi
 16. Spring security, Authentication, Authorization, Hesab yaratmaq
 17. Spring REST servislərin yazılması, Spring REST Postman istifadəsi, Backend və Frontend əlaqələndirilməsi, Məlumatı serverdə qeydiyyat etmək
 18. Spring documentation yaratmaq, Swagger documentation istifadəsi, Spring keşləmə addımları
 19. Spring REST data filtering, Spring REST DTO istifadəsi, Spring REST static filtering, Spring REST dynamic filtering
 20. Spring testing, Unit testing, Mock MVC, Spring Logger istifadəsi
 21. Spring AOP, Advice tipləri, Aspect haqqında, Joinpoint haqqında