Elektrik üzrə təlim

 

Təlimdən əldə edəcəkləriniz

Bu kursu bitirdikdən sonra istehsalat sahələrində elektrik avadanlıqlarının quraşdırılması, onlara xidmət, elektrik təchizatı biliklərinə yiyələnmə imkanı. Həmçinin tikinti obyektlərində elektrik layihələrinin oxunmasi və elektrik layihələndirməsinin təməl biliklərinə sahib olma imkanları.

 

Təlimin Mündəricatı

 1. Tanışlıq. Elektrotexnikanın nəzəri əsasları
 2. Sabit cərəyan anlayışı
 3. Dəyişən cərəyan anlayışı
 4. Elektrik maşınları, onların tipləri; Tester və elektrik indikator ilə əyani tanışlıq
 5. Güc transformatorları
 6. Sabit cərəyan maşınları
 7. Asinxron maşınla kontaktor əyani
 8. Maqnit işə buraxıcı adi və blok kontakt sxem; Maqnit işə buraxıcı revers sxem AUTOCAD proqramında
 9. Maqnit işə buraxıcı revers sxem
 10. Sinxron maşınlar
 11. Test tapşırığı; Üç fazalı mühərrikin bir fazalı mühərrikə çevrilməsi
 12. Dizel generatorları
 13. Avtomat açar və Amperkleş əyani
 14. Kabellərin seçilməsi
 15. Meqa Om metr Olsa əyani
 16. Müəyyən yük verilməklə kabel və qidalanmanın hesabatı; Layihə haqqında ilkin danışıqlar
 17. Kinotron işləmə prinsipi və qoşulması video təlimat
 18. Ölçü transformatorları
 19. Volt-Amper xarakteristikası
 20. Paylayıcı qurğular
 21. UPS və batareyalar
 22. Güc dövrələrinin mühafizəsi
 23. Avtomat açarların növləri və tipləri
 24. Elektrik təhlükəsizliyinin ilkin anlayışları
 25. Elektrik təhlükəsizliyi, təhlükəsizlik zonaları, təhlükəsizlik nişanları
 26. Layihə tapşırığının sonuncu işlədicilərin seçilməsi
 27. Layihə tapşırığının kabellərinin seçilməsi
 28. Layihə tapşırığının avtomat açar və idarə dövrəsinin seçilməsi
 29. Layihə tapşırığının şin sisteminin seçilməsi
 30. Layihə tapşırığının əsas hissəsinin çəkilməsi
 31. Layihə tapşırığının tamamlanması