Database Administrator

 

Təlimdən əldə edəcəkləriniz

Təlimi bitirən tələbələr, Oracle verilənlər bazasının işləmə prinsipi və arxitekturası ilə ətraflı tanış olacaqlar. İlkin administrator biliklərinə yiyələnib həm Oracle Administrator kimi çalışa bilərlər həm də cari Verilənlər bazası biliklərini artıra bilərlər.

Həmçinin qeyd etmək lazımdır ki, Oracle şirkəti bazarda bu sahə üzrə ən çox paya sahib olan şirkətdir və bütün böyük şirkətlərdə çox geniş həcmdə istifadə olunur.

 

Database Administrator

 1. Understanding Oracle Database Architecture
 2. Managing Database Instances
 3. Managing Users, Roles and Privileges
 4. Managing Storage
 5. Moving Data
 6. Accessing an Oracle Database with Oracle supplied Tools
 7. Configuring Oracle Net Services
 8. Managing Tablespaces and Datafiles
 9. Managing Undo
 10. Restricting and Sorting Data
 11. Using Conversion Functions and Conditional Expressions
 12. Displaying Data from Multiple Tables Using Joins
 13. Using Subqueries to Solve Problems
 14. Using the Set Operators
 15. Manipulating Data (DML). Part 1
 16. Manipulating Data (DML). Part 2
 17. Manipulating Data (DML). Part 3
 18. Using DDL Commands. Part 1
 19. Using DDL Commands. Part 2
 20. Using DDL Commands. Part 3
 21. Creating Sequences
 22. Creating Indexes
 23. Creating Views
 24. Creating Synonyms