Mühasibatlıq proqramı

 

Müəllimlər:

Mühasibatlıqdan tədris edən müəllimlərimizin 18-25 illik baş mühasib kimi təcrübələri var, uzun müddət tədris edirlər və uzun müddət audit kimi fəaliyyət göstərirlər. Bu səbəbdən müəllimlər sırf işi oyrətirlər: Baş mühasibin, mühasib köməkçisinin və audit işini tədris edirlər, adi kitab proqramını keçmirlər.

 

Kursun müddəti və keçirilən proqram

Sıfıran başlayan tələbələr üçün kursun müdəəti 3-4 aydır. Əgər siz mühasibsinizsə kursun müddəti 2 aydır.

İl iki ay (müəssələrin işi) praktiki-nəzəriyyə keçirilir. Son iki ay keçirilən dərslər programında tədris olunur.

 

Tədris proqramına daxildir:

Beynəlxalq mühasibat uçotu (F3) 0-dan -tam professional səviyyəyə qədər.

1- ci mərhələ. Beynəlxalq mühasibat uçotu

2- ci mərhələ. Beynəlxalq mühasibat uçotu.

Balansın hazırlanmasına kimi.

 

Tədris movzuları:

 1. Mühasibat uçotunun metodları
 2. Hesabların strukturu
 3. Alıcılar və sifarişçilərlə hesablaşma
 4. Malsatan və podratçılarla hesablaşma
 5. Təhtəl hesab məbləğlər
 6. Alınmış və verilmiş avanslar
 7. Bankda hesablaşma hesabının açılması
 8. Qaytarılmış mallar
 9. Tikinti müəssisələrində uçotun təşkili
 10. Maddi aktivlər və onların uçotu
 11. Əvəzləşdirilən ƏDV məbləği
 12. Vergi öhdəlikləri
 13. Fazilər üzrə debitor və kreditor borclar
 14. Əmək haqqının hesablanması
 15. Gələcək hesabat dövrünün gəlirləri və xərcləri
 16. Xalis mənfəət və bölüşdürülməmiş mənfəət
 17. İcarə üzrə qısa və uzunmüddətli debitor və kreditor borclar
 18. Amortizasiya( köhnəlmə)
 19. Nizamnamə kapitalı
 20. Yoxlama balansının tərtibi
 21. Nəzarət və köməkçi hesablar
 22. ƏDV sub - uçot hesabı
 23. Gəlirlər, Xərclər, Mənfəət
 24. Şübhəli borclar üçün ehtiyat
 25. Köməkçi hesablar
 26. Səhvlərin duzəldilməsi
 27. Fərdi sahibkarın hesabatlarının hazirlanmasi
 28. MMC-in hesabatlarının hazirlanmasi
 29. Əldə olunan endirimlər
 30. Verilmiş endirimlər
 31. Ortaqlar
 32. Mal və ehtiyatların qiymətləndirilməsi. FİFO və ARCO metodu
 33. Natamam yazilar

 

Nəticələr:

Kursu bitirən tləbələrimizin arasında bu vaxta kimi iş intervyusundan kesilən olmayib. Kursu bitirən tələbələrimiz baxmayaraq ki fərgli ixtisasla kursa başlayırlar, məsələn aralarında ingilis dilin və ya tarixi bitirən iqtisadiyyatdan tam uzaq olan tələbələrimiz olub, mühasib kimi rahat çalişa bilirlər.

Bəzən sahibkarlar müəllimlərimizə işçi quvvəsi üçün müraciət etdikdə müəllimlərimiz yaxşı tələbələrin vakansiya olduqda şirkətlətrə yönəldirlər.

Müəllimlərimiz sırf iş səviyyəsində tədris etdiklərinə görə tələbələrimiz işə asanlığla düzələ bilirlər. Aralarında yüksək maaşa çalışan tələbələrimiz var.

Hazır mühasib kadır kimi işə başlamaq arzusundasınızsa, bizə müraciət edin.

 

Dərs saatın sayı:

Qrupda 4 nəfər olarsa dərslər həftədə 2 dəfə 1 saatdan keçirilir.

Qrupda 6 nəfər olarsa dərslər həftədə 2 dəfə iki saatdan keçirilir.

Qrupda 10-15 nəfər olarsa dərslər həftədə 3 dəfə iki saatdan keçirilir.

Tələbələrin sayı artdıqca dərs saatları həmçinin artır.

 

İmtahanlar:

Hər ayın axırı imtahanlarımız keçirilir. Kursun sonunda imtahan verib sertifikatı ala bilərsiniz.