Şirkətlərdə Təlim və İnkişaf Sisteminin Qurulması

Ümumi Məlumat

"Business Management Scool" MMC olaraq İnsan Resurslarının İdarəçiliyi sahəsindəki faydalı və effektiv təlimlərimiz sırasına yeni bir təlim daha əlavə etdik: "Şirkətlərdə Təlim və İnkişaf Sisteminin Qurulması" təlimi.

Təlim kimlər üçün nəzərdə tutulub? 

- Çalışdıqları şirkətdə effektiv və işlək Təlim və inkiaş sistemini qurmaq istəyən bütün HR mütəxəssislər,
- Təlim və inkişaf üzrə mütəxəssislər
- Rəhbərlik etdikəri şirkət, departament, şöbə və komandalarda Təlim və inkiaş sistemini qurmaq istəyən rəhbərlər

Təlim vasitəsi ilə hansı bilik və bacarıqları əldə edəcəksiniz? 

- İllik Təlim Planının tərtib edilməsini
- İllik Təlim Planının icra edilməsini
- Təlimlərlə bağlı Hesabatın tərtib edilməsini
- Təlimi müvəffəqiyyətlə bitirdikdən sora çalışdığınız şirkətdə addım-addın Təlim və inkişaf sistemini qura biləcəksiniz

 

Təlimin Mündəricatı

1 Tərtib (İllik Təlim Planının tərtib edilməsi)
a Fərdi qiymətləndirmənin aparılması
b Qiymətləndirmə meyarlarının müəyyən edilməsi
c Fərdi Qiymətləndirmə Blankının tərtib edilməsi
d Təlim ehtiyaclarının müəyyən edilməsi
e Təlim Müraciəti Blankının tərtib edilməsi
f Təlim Müraciəti Blanklarının analiz edilməsi
g İllik Təlim Büdcəsinin tərtib edilməsi

2 İcra (İllik Təlim Planının icra edilməsi)
a Prioritetlərin müəyyən edilməsi
b Təlim bölməsinin fəaliyyət planının tərtib edilməsi
c Təlim müəssisələri və Təlimçilərin axtarışı
d Rəsmiləşdirmə və təşkilati işlərin həyata keçirilməsi
e Təlimin qiymətləndirmə meyarlarının müəyyən edilməsi
f Təlim Qiymətləndirmə Blankının tərtib edilməsi

3 Hesabat (Təlimlərlə bağlı Hesabatın tərtib edilməsi)
a Keçirilən təlimlərin data bazasının yaradılması
b Sertifikatların data bazasının yaradılması
c Qiymətləndirmə blanklarının data bazasının yaradılması

d Təlimlərlə bağlı illik hesabatın tərtib edilməsi

 

Təlimin ödənişi

Təlim 9 saat davam edir.

Ödənişə daxildir:
- Təqdimat və təlim materialı (elektron)
- Çay - kofe fasiləsi
- Sertifikat

Korporativ Endirimlər: Təlimə eyni şirkətdən 2 əməkdaş qoşulduqda 5%, 3 ve daha artıq əməkdaş qoşulduğu təqdirdə isə 10% endirim tətbiq olunur.
"Business Management School" təlimlərinin məzunları üçün təlim ödənişinə 30 manat endirim tətbiq ediləcəkdir.