Kopiraytinq təlimi

Ümumi Məlumat

"Business Management School" MMC olaraq təşkil etdiyimiz "Kopiraytinq" təliminin növbəti sessiyası üçün qeydiyyatlarımız başladı.

Mənə inanın, kopirayter – yalnız yazar deyil, menecerdir.
Kopirayterə iynəsi yaxasında olan pinəçi kimi baxmayın.
O da mal/xidmət satır,piştaxta arxasında deyil.
Onun yeri masa arxasındadır.
Kopirayter şair deyil, yazıçı deyil.
O da sizin kimi satış meneceridir.
Axı onun başqa missiyası yoxdur.
Ümumiyyətlə, hər peşəyə və peşəkara dəyər vermək, dəyər verənin öz yüksək mərifət sahibi olduğundan xəbər verir. 

                                                                                                                                                               Teymur Məmmədov

Təlimdə iştirak sizə nə qazandıracaq? 

 1. Mətn yazarlığı barədə ilkin təsəvvürlər yaradılır.
 2. Mövcud təsəvvürlərsə daha da dərinləşdirilir və genişləndirilir.
 3. Dinləyicilərdə kopiraytinqin uzunömürlü təməl prinsipləri formalaşdırılır.
 4. Onların gerçəkliyə yanaşmalarında müasir dinamik həyata adaptivliyə xüsusi diqqət yetirilir.
 5. Müasir tendensiyalar izlənilir, ehtimal olunan trendlər şərh olunur.
 6. Praktiki fəaliyyətdə optimallaşdırma ön plana çəkilir.
 7. Ənənəvi səhvlər və yamsılamalar, habelə intellektual tənbəllilklər və şablonlar təhlil olunur, onların aradan qaldırılmasında optimal yollar araşdırılır.
 8. Həyat fərdiliklərin və fərqliliklərin təntənəsidir, hər kəsə xas olan yazı stilinin formalaşdırılması üçün mümkün yollar axtarılır.
 9.  İnfostilin özəllikləri qabardılır və təcrübənin özəllikləri bazis olaraq ön plana çəkilir.
 10.  Müştərini cəlb edən, onun hafizəsində pozitiv çığırlar sala biləcək və real iddiası ilə mal/xidmət satacaq mətnin xüsusiyyətləri araşdırılır.
 11.  Hekayə texnologiyasına xüsusi yer verilir və müasir həyatda onun markalaşmada oynadığı təkrarsız rol ön plana çəkilir.
 12. Zəngin təcrübə zəminində lokal baza müstəvisində advermə texnologiyalarının rolu və üstünlükləri qabardılır.
 13.  Sloqan yaradılmasına mühüm diqqət yetirilir və ona göstərilən tələblərə önəmli yer verilir.
 14.  Sosial media və kopiraytinqin əsas xarakteristikası, müasir həyatda özəllikləri, optimallaşdırılması, planlanması və effektivliyi müzakirə olunur.
 15. TV/radio/təqdimat/ və sosial media təyinatlı audiovizual çarxlar üçün işlək ssenarilər yazılmasının yolları araşdırılır.
 16. Sosial təyinatlı reklam çarxlarının aktuallığının mühüm cəhətləri və ssenarilərinin yazılmasınin fərqli rolu təhlil olunur.
 17.  Mətn yazarlığında müştəri ilə effektiv münasibətlərin xüsusiyyətlərinə diqqət yetirilir.
 18.  Özünün bacarığını sata bilmirsənsə, sən başqası üçün də heç nə sata bilməyəcəksən fikri xüsusi olaraq təhlil olunur.
 19.  "Elə yaz ki, istehlakçı sənin yazdığını özü yazmış kimi duysun" fəlsəfəsi ciddi müzakirə obyektinə çevrilir.
 20.  Önəmli olan hədəfdir, nizəni ora yolla, qan tökülməyəcək, amma sözün yaddaşa qansız və uzun müddətə köçmə ehtimalı çox böyük olacaqdır.
 21. Sənin mətnin satmayacaqsa, başqalarının mətninə valeh olacaqlar.
 22. Yazanda səmimi ol, müştəri pozitiv enerjini, müsbət auranı tərcüməsiz və bələdçisiz anlayır.
 23. Məkanda hər şey dəyişir, zamanda öndə ol, çox yox, bir addım öndə ol.

 

Təlimin Mündəricatı

GİRİŞ MƏŞĞƏLƏSİ

 • Kreativ nədir?
 • Kreativ dünən
 • Kreativ bu gün
 • Kreativ sabah
 • Marketinqdə kreativ
 • Düşüncədə kreativ
 • Reklamda kreativ
 • Gündəlik həyatda kreativ
 • Kopiraytinqdə kreativ

Birinci məşğələ

Təməl

 • Mətn yazarlığı nədir?
 • Ona tələbat varmı?
 • Kopiraytinqin imkanları
 • Müasir tendensiyalar
 • Mətn yazarları nədən çəkinirlər və bunlardan necə qurtulmalı?
 • Mətn yazarı və zaman 
 • Yazarların düçüncə tərzi 
 • Mətn yazarına nə mane ola bilər?
 • Mətnmemarlığı
 • Klassik və modern mətnlərdənəyə üstünlük veririk?
 • Mətnin parametrləri
 • Yoxlama mexanizmləri
 • Sakit tələ qururuq-oxucu necə düşünür?
 • Oxuтma şəraitləri və yaddaqalma ehtimalları.
 • EV TAPŞIRIĞI.

İkinci məşğələ

İnfostil müəllif stili. Yazırıq. Pozuruq. İxtisar edirik.

 • İnfostil nədir?
 • İnfostilin vəzifələri nədir və onların həlli yolları
 • Qaydalar və fəndlər:ыeçim bizlikdir.
 • İnfostildə mətn yazmaq üçün öncə praktika vacibdir
 • Öz stilin nə deməkdirvə stil necə formalaşır?
 • Məşhurlar necə yazırdılar?
 • Məşhurlar kimi və onlardan da yaxşı yazmaq olarmı?
 • Məşhur olmaq uğur üçün zəruridirmi?
 • EV TAPŞIRIĞININ TƏHLİLİ.
 • YENİ EV TAPŞIRIĞI.

Üçüncü məşğələ

Satan mətnlər və hekayı danışmaq

 • Satan mətnlər necə satır?
 • Satan mətnlərdə önəmli fəndlər varmı?
 • Satan reklam mətnləri necə yazılır?
 • Reklam mətnlərini yazmağı öyrənirik
 • Güclü hekayənin sirləri nədədir?
 • Stroitellinq nədir və kimə lazımdır?
 • Tarixçə maraqlıdırsa, satacaqmı?
 • EV TAPŞIRIĞI. Səhvlər üzərində işləyirik.
 • YENİ EV TAPŞIRIĞI.

Dördüncü məşğələ

Advermə

 • Advermə-neyminqnədir?
 • Onunzəruriliyinədədir ?
 • Brand vəticarətnişanıkimiformalaşmadaadınroluvarmı?
 • Adın verilməsi üçün brif alınması mütləqdirmi?
 • Rebrifintəsdiqolunmasıvacibdirmi?
 • Adın variantlarının hazırlanmasının önəmli alətləri hansılardır?
 • EV TAPŞIRIĞI. Səhvlər üzərində işləyirik.
 • YENİ EV TAPŞIRIĞI.

Beşinci məşğələ

Advermə 

 • Adın təqdimata hazırlanması
 • Adın təqdimatı metodikası
 • Adın arqumentləşdirilməsi
 • Adın dilin tələblərinə tam uyğun olması
 • Adın qəbulu və vizuallaşdırılması
 • Adın kommunikasiyası
 • EV TAPŞIRIĞI. Səhvlər üzərində işləyirik.
 • YENİ EV TAPŞIRIĞI.

Altıncı məşğələ

Sloqanlar

 • Sloqan nədir?
 • Sloqanın tarixiolurmu?
 • Sloqanın özəllikləri nədən ibarətdir?
 • Sloqanın funksiyalarının icmalı
 • Sloqanın yaranma texnologiyası izlənilirmi?
 • EV TAPŞIRIĞI. Səhvlər üzərində işləyirik.
 • YENİ EV TAPŞIRIĞI.

Yeddinci məşğılə 

Sloqanlar

 • Sloqanın variantlarının hazırlanması
 • Sloqanın təqdimatının hazırlanması
 • Sloqanın sifarişçiyə təqdim olunması
 • Sloqanın  fokus qrupa təqdiminin zəruriliyi
 • Sloqanın qəbul edilməsi
 • Təsdiq olunmuş sloqanın kommunikasiyası
 • EV TAPŞIRIĞI. Səhvlər üzərində işləyirik.
 • YENİ EV TAPŞIRIĞI.

Səkkizinci məşğələ

Mətn yazarlığı və SEO

 • Jenql - qısa mahnıdır, yoxsa?
 • Jenql bir janr olaraq uzunömürlü ola bilirmi və marka tanıtımına necə təsir göstərir?
 • Jenql mətnlərinin özəllikləri
 • Jenql-ə göstərilən tələblər
 • Jenql-in fokus qrup sorğusu vacibdirmi?
 • EV TAPŞIRIĞI. Səhvlər üzərində işləyirik.
 • YENİ EV TAPŞIRIĞI.

Doqquzuncu məşğələ

Sosial şəbəkə üçün kontent

 • Nədən sosial şəbəkədə də yazmalısınız?
 • Tone of voice nədir və bunun HƏDƏF KÜTLƏ ilə nə əlaqəsi var?
 • Facebook-da və İnstaqramda mətnlər. Ümumi və fərqli cəhətlər?
 • Niyə yazmalıyıq, bildik. Bəs necə yazmalıyıq?
 • Mətn memarlığı. Sosial media məcrasında yaxşı mətnin kərpicləri olurmu?
 • Sosial şəbəkə üçün fəndlər axtarışı. Nədən SMM-çi həm infokurator, həm də jurnalisdir?
 • EV TAPŞIRIĞI. Səhvlər üzərində işləyirik.
 • YENİ EV TAPŞIRIĞI.

Onuncu məşğələ

Mətn yazarlığı ilə necə çörək qazanılır?

 • Kopirayterin gəlir mənbəyi
 • Spoyler mətnlər
 • İşimizin qiymətləri
 • Sifarişçi tipləri
 • Mətni necə baha satmalı?
 • Ev tapşırığı –qələmimi mənə sat.
 • EV TAPŞIRIĞI. Səhvlər üzərində işləyirik.
 • YENİ EV TAPŞIRIĞI.

On birinci məşğələ

TV ssenarilər

 • TV ssenarilərinin evolyusiyası
 • TVC –nin rolu
 • TVC-nin özəllikləri
 • TVC-nin mövzular üzrə yazılması üçün tələblər
 • Hekəyə lövhələrinin zəruriliyi
 • Müştəriyə təqdimat və razılaşdırma
 • Kastinq
 • Prodakşn
 • Montaj və səsləndirmə
 • Sifarişçiyə təqdimat
 • Media özəlliyi.
 • EV TAPŞIRIĞI. Səhvlər üzərində işləyirik.
 • YENİ EV TAPŞIRIĞI.

On ikinci məşğələ

Radiossenarilər

 • Radio ssenarilərinin evolyusiyası
 • Radio ssenarilərinin rolu
 • Radio ssenarilərinin özəllikləri
 • Radio ssenarilərinin mövzular üzrə yazılması üçün tələblər
 • Səsləndirmənin özəllikləri və müsiqi 
 • Müştəriyə təqdimat və razılaşdırma
 • Kastinq
 • Prodakşn
 • Montaj və səsləndirmə
 • Sifarişçiyə təqdimat
 • Media özəlliyi
 • Jenql - qısa mahnıdır
 • Jenql mətnlərinin özəllikləri
 • Jenql-ə göstərilən tələblər
 • Yaradıcılıq və satış mesajları arasında balansın özəlliyi.

 

Təlimin ödənişi

Təlim ödənişini tam kart vasitəsilə 3 aya faizsiz bölərək ödəyə bilərsiniz. 

 

- Korporativ endirimlər: Eyni şirkətdən 2 iştirakçı - 5%, 3 ve daha artıq iştirakçı - 10%
- BMS məzunları üçün endirim: 10%

Ödənişə daxildir:
- Təlim materialları(Elekron)
- Nəticə imtahanı
- Sertifikat