Vergi Uçotu təlimi

 

Təlimin xülasəsi:

Vergi uçotu vergi bazasının müəyyən olunması, vergilərin düzgün hesablanması və vaxtında dövlət büdcəsinə ödənilməsini təmin edən uçot sistemidir. Gəlir və xərclərin, əmlakın vergi uçotunu apararkən Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi müddəalarına əsaslanmaq lazımdır. Vergi Məcəlləsi vergi uçotunun aparılması üçün ciddi qaydalar təyin etmir və vergi ödəyicisi vergi uçotunun təşkil olunması üsulunda azaddır.

 

Təlimin müddəti: 60 saat

 

Təlimdən kim faydalana bilər?

 • Maliyyə-mühasibatlıq sahəsində çalışan mütəxəssis;
 • Mühasib;
 • Baş mühasib;
 • Müxtəlif sektorlarda çalışan kommersiya qurumlarının menecerləri.

 

Təlimdə öyrənəcəkləriniz:

 • Azərbaycan Respublikasında vergi sisteminin idarə edilməsi;
 • Fiziki şəxslərin gəlir vergisi;
 • Hüquqi şəxslərin vergi öhdəlikləri;
 • Əlavə dəyər vergisi (ƏDV);
 • Sosial sığorta haqları;
 • Əmlak vergisi;
 • Aksiz vergisi;
 • Yol və mədən vergiləri;
 • Sadələşdirilmiş vergi və s.