Peşəkar mühasib sertifikatı (PMS) təlimi

 

Təlimin xülasəsi:

"PMS” təlimi kiçik və orta sahibkarlar üçün nəzərdə tutulmuşdur. Təlim, DİM tərəfindən keçiriləcək imtahanın birinci mərhələsinə hazırlıq olacaq. Tələbələr onlayn və ya əyani formada təlimdə iştirak edə bilərlər. Peşəkar mühasiblər malik olduqları sertifikatın növünə uyğun peşəkar mühasib xidməti göstərmək hüququ əldə edirlər. Peşəkar mühasib sertifikatının verilməsi prosesinin təşkili, imtahanların keçirilməsi və peşəkar mühasib sertifikatı almış şəxslərin dövlət reyestrinin aparılması qaydaları AR Nazirlər Kabinetinin qəbul etdiyi qaydalara əsasən müəyyən edilir.

 

Təlimdən kim faydalana bilər?

  • Peşəkar mühasib olmaq istəyən hər kəs.

 

Təlimdə öyrənəcəkləriniz:

  • Beynəlxalq mühasibat uçotunun əsas anlayışları;
  • Maliyyə hesabatları haqqında ilkin məlumatlar;
  • KOS üçün maliyyə hesabatlarının təşkili prinsipləri, qaydaları və konsepsiyaları;
  • Konsolidə edilmiş maliyyə hesabatlarının təşkili və s.

 

Təlimin müddəti: 60 saat