CFA təlimi

 

Təlimin xülasəsi:

CFA ümumilikdə maliyyə analitikasına dayanıb, qiymətli kağızlar bazarı, kapital hərəkəti, mikro və makro iqtisadiyyat, maliyyə alətləri kimi anlayışları özündə cəmləşdirir.

 

Təlimdən kim faydalana bilər?

 • Kommersiya bankçılığı, investisiya bankçılığı, sığorta sahələrində dərin biliklər əldə etmək istəyənlər;
 • Maliyyə analitiki olaraq beynəlxalq səviyyəli mütəxəssis olmaq istəyənlər;
 • İnvestisiya portfellərinin idarə olunmasını bacarıqlarını inkişaf etdirmək istəyənlər;
 • CFA Chaterholder olmağı hədəfləyən şəxslər.

 

Təlimdə öyrənəcəkləriniz:

 • Maliyyə hesabatları və analizi;
 • Hesablama metodları;
 • İqtisadiyyat;
 • Korporativ maliyyə;
 • Portfelin idarə edilməsi;
 • Kapital qoyuluşları;
 • Sabit gəlirlər;
 • Törəmə maliyyə alətləri və alternativ investisiyalar;
 • Etik və peşə standartları.

 

Təlimin müddəti: 130 saat