ACCA FA - Financial Reporting (F7) təlimi

 

Təlimin xülasəsi:

ACCA Financial Reporting maliyyə hesabatlarını əhatə edir. FR təlimi çərçivəsində öyrəndikləriniz maliyyə hesabatlarının hazırlanması zamanı Beynəlxalq Standartların tətbiqi biliklərinizin inkişaf etdirilməsinə imkan verəcək. Məqsəd maliyyə hesabatları və onların təhlili zamanı beynəlxalq standartların tətbiqinin nəzəri əsaslarının öyrənilməsidir.

 

Təlimdən kim faydalana bilər?

  • Mühasibat uçotu sahəsində çalışan mütəxəssislər;
  • Yeni mühasiblər;
  • Bu sahədə biliyi və təcrübəsi olmayan şəxslər.

 

Təlimdə öyrənəcəkləriniz:

  • Maliyyə hesabatı üçün konseptual çərçivə;
  • Maliyyə hesabatı üçün tənzimləmə bazası;
  • Beynəlxalq Mühasibat Uçotu Standartlarına uyğun maliyyə hesabatlarının hazırlanması və təqdim edilməsi;
  • Beynəlxalq Mühasibat Uçotu Standartlarına uyğun olaraq biznes kombinasiyalarının uçotu;
  • Maliyyə hesabatlarının təhlili və şərhi.

 

Təlimin müddəti: 70 saat