ACCA FA - Financial Accounting (F3) təlimi

 

Təlimin xülasəsi:

ACCA FA ACCA peşəkar kvalifikasiyasının ilk modulunun bir hissəsidir. FA mühasibat uçotunun üsulları, anlayışları və qaydaları haqqında girişdir. Əsas məqsəd mühasibat uçotu, maliyyə hesabatlarının hazırlanması, o cümlədən ikili mühasibat üsulları, konsepsiyalar, qaydalar üzrə anlayış yaratmaqdır.

 

Təlimin müddəti: 60 saat

 

Təlim 3 dildə tədris olunur:

 • Azərbaycan dili
 • İngilis dili
 • Rus

 

Təlimdən kim faydalana bilər?

 • Mühasibat uçotu sahəsində çalışan mütəxəssislər;
 • Yeni mühasiblər;
 • Bu sahədə biliyi və təcrübəsi olmayan şəxslər.

 

Təlimdə öyrənəcəkləriniz:

 • Maliyyə hesabatlarının məzmunu və məqsədi;
 • Maliyyə məlumatlarının keyfiyyət göstəriciləri;
 • Mühasibat uçotunun fundamental əsasları;
 • İkili qeydiyyat və mühasibatlıq sistemləri;
 • Maliyyə hesabatlarının hazırlanması və s.