CV kodu: 107793    |    Baxış Sayı: 113

CV-ni dərc edən mütəxəssis baş mühasib vəzifəsi üzrə iş axtarır.
İstənilən əmək haqqı 2000 AZN təşkil edir.


Təhsil (ətraflı):

Sankt-Peterburq Maliyyə İqtisad Universiteti

Bacarıqlar:

Excell, Word, Makroslar

İş təcrübəsi (ətraflı):

Call Center QSC Baş mühasib| 10. 02 . 2020- cı  il tarixdən bu günə gədər
Aylıq hesabatlarının tərtibi, (IFRS Beynelxalq standartala uygun olraq) Balans, nagd pul axını, gəlir və xərc hesabatı daxil olmaqla,
Ezamiyyələrin, əmək haqqlarının, məzuniyyətlərin hesablanması;
Pul, maddi vəsaitlərin daxil edilməsi, qəbulu, saxlanılması və xərclənməsi ; Gömrük bəyannamələri ilə bağlı əməliyyatlar, idxal-ixrac əməliyyatları, konsiqnasiyalar, vergi qanunvericiliyi ilə işləmək bacarığı, maya dəyərinin hesablanması;
Debitor borcları üzrə ödənişlərin olunmasına mütəmadi nəzarət, mühasibat balanslarının və hesabatlarının tərtib edilməsi;
Əsas vəsaitlər,onların amortizasiyası,materiallar, maddi qiymətlilərin uçotunun aparılması;
Anbar hərəkətinə nəzarət, anbar hesabatlarının hazırlanması; Aktivlər üzrə inventarizasiyanın həyata keçirilməsi;
Şirkətin illik maliyyə büdcəsinin təşkil edilməsi;
Vergi (BTP proqramı), DSMF, Statistika və digər hesabatların hazırlanması,
əvəzləşdirmənin aparılması;
Aylıq, rüblük və illik analitik hesabatların rəhbərlik üçün hazırlanması; Vergi orqanları ilə görüşlərdə iştirak edilməsi və yazışmaların həyata keçirilməsi;

“Aqua Vita” MMC
Baş mühasib | 07 . 02 . 2019 - 07. 01 . 2020

İFRS əsasında maliyyə hesabatlarının tərtibi və analizi
Ezamiyyələrin, əmək haqqlarının,məzuniyyətlərin hesablanması,
Pul, maddi vəsaitlərin daxil edilməsi, qəbulu, saxlanılması və xərclənməsi ; Gömrük bəyannamələri ilə bağlı əməliyyatlar, konsiqnasiyalar, , vergi qanunvericiliyi ilə işləmək bacarığı, maya dəyərinin hesablanması;
Debitor borcları üzrə ödənişlərin olunmasına mütəmadi nəzarət, mühasibat balanslarının və hesabatlarının tərtib edilməsi;

Rus dili

İngilis dili

Türk dili

Əsas vəsaitlər materiallarmaddi qiymətlilərin uçotunun aparılması; Anbar hərəkətinə nəzarət,  anbar hesabatlarının hazırlanması; Aktivlər üzrə inventarizasiyanın həyata keçirilməsi;

Proqram Bilikləri

Excel ( VBA ilə işlərin avtomatlışdırılması, iş, prosesinin sürətləndirilməsi)  Word

1S 8.3 , 7.7 versiyaları, Mikro

Əsas vəsatlər üzrə amortizasiyanın hesablanması;
Vergi (BTP proqramı), DSMF, Statistika və digər hesabatların hazırlanması,
əvəzləşdirmənin aparılması;
keçən ay ərzində istehsal olunmuş hazır məhsulun maya dəyərinin (xərc maddələri üzrə) tam kalkulyasiyasının hazırlanması, keçən ay ərzində satılmış hazır məhsulun maya dəyərinin hesablanması
1C 8.3 proqramında müxabirləşmələrin daxil edilməsi, şirkətin fəaliyyətinə uyğun məlumatların təşkili və idarə olunması; EPR sistemindən istifadə
İnternet-bankdan istifadə etməklə əməliyyatların aparılması

«AzRosProm İnvest” MMC
Baş mühasib| 01 . 01 . 2018 - 25. 01. 2019
Ezamiyyələrin, əmək haqqlarının,məzuniyyətlərin hesablanması,  mühasibat uçotunun ,  hesabatlarının tərtibi; Avans hesabatları, ezamiyyələrin hesablanması, kommunal xərclərin bölüşdürülməsi, pul, maddi vəsaitlərin daxil edilməsi, qəbulu, saxlanılması və xərclənməsi ;
İdxal və ixrac əməliyyatlarının uçotunun aparılması, konsiqnasiyalar,maya dəyərinin hesablanması; Debitor və kreditorlarla hesablaşmalar, mühasibat balanslarının və hesabatlarının tərtib edilməsi; Əsas vəsaitlər,materiallar, maddi qiymətlilərin uçotunun aparılması;
Anbar hərəkətinə nəzarət, anbar hesabatlarının hazırlanması;
1S proqramında ayın baglanması, xərclər və gəlirlərin uçotu, aktivlər üzrə inventarizasiyanın həyata keçirilməsi;
Əsas vəsatlər üzrə amortizasiyanın hesablanması;
Vergi (BTP proqramı), DSMF, B1, B3, Statistika və digər hesabatların hazırlanması, əvəzləşdirmənin aparılması; İllik balans hesabatı üçün Aktivlər üzrə hesabatın hazırlanması
1C 8.3 proqramında müxabirləşmələrin daxil edilməsi, şirkətin fəaliyyətinə uyğun məlumatların təşkili və idarə olunması; Internet-bankdan istifadə etməklə əməliyyatların aparılması
Maroon company
Baş mühasib | 01 . 08 2014 — 11 . 07. 2017
Beynəlxalq standartlara uygun hesabatların hazırlanması (Profit and Loss account, Balancsheet, Cash flow) ; Vergi bəyamnamələrin, DSMF Statisitika, Məşgulluq üzrə hesabatların hazırlanması;
Əvəzləşdirmənin aparılması ,E-Qaime, EVHF-ın hazırlanması
Əmək haqqlarının, məzuniyyətlərin son-haqq-hesabların, xəstəlik kagızları üzrə hesablanması;
Anbar, təh-təl hesab şəxslərin ,ezamiyyələrin uçotunun aparılması, daxil olan malların dəyərinin hesablanması; Müxabilrəşmələrin 1S Proqramına daxil edilməsi, xarici partnyorlarla müqavilələrin baglanması, idxal-ixrac əməliyyatları gömrük, bank əməliyyatların aparılması
Debitorlar və kreditorlar üzrəhesabatların hazırlanması
Ezamiyyələrin, əmək haqqlarının,məzuniyyətlərin hesablanması, mühasibat uçotunun , hesabatlarının tərtibi;

«Ulduz” şokolad fabriki “Veysəloglu” şirkəti
Auditor| 01 . 06. 2010 — 31 iyul 2014
Risk əsaslı audit plan hazırlanması
Aktivlərin qorunması üzrə sistem və prosedurların , daxili nəzarət sisteminin effektivliyinin qiymətləndirilməsi və bununla bağlı rəhbərliyə rəyin təqdim edilməsi
Korporativ idarəetmənin tətbiqini və effektivliyinin qiymətləndirilməsi
Müvafiq Audit iş planına əsasən yoxlamaların aparılması, hesabatların icra orqanları və Audit Komitəsi ilə müzakirəsinin təşkili və tövsiyələrin verilməsi
Mütəmadi audit tövsiyələrinin icra statusunun monitorinqinin aparılması
Qüvvədə olan AR qanunvericiliyinə, müvafiq nəzarət orqanlarının normativ hüquqi aktlarına və göstərişlərinə, Şirkətin daxili prosedur və qaydalarına riayət olunmasını təmin edilməsinə nail olunması
Vergi ödənişlərinə nəzarət etmək, vergi risklərini hesablamaq və rəhbərliyə bildirmək

Mərkəzi Bank
Auditor 1997- 2010
Bankların prudensial hesabatların qəbul edilməsi
Onların təhlili əsasında dəyə biləcək risklərin müəyyən edilməsi
Mümkün riskərin qarşısını almaq üçün qabaqlayıcı tədbirlərin görülməsi və bu barədə banklara məktubların hazırlanması;
Yerlərdə bank fəaliyyətinin yoxlanması

Daewoo
Baş mühasib | 1995- 1996
Beynəlxalq standartalra uygun hesabatların hazırlanması (Profit and Loss account, Balancsheet, Cash flow) Vergi bəyamnamələrin, DSMF Statisitika, Məşgulluq üzrə hesabatların hazırlanması,
Əmək haqqlarının,  məzuniyyətlərin son-haqq-hesabların hesablanması,
Anbar , təh-təl hesab şəxslərin uçotunun aparılması, daxil olan malların dəyərinin hesablanması,
Müxabilrəşmələrin 1S Proqramına daxil edilməsi, xarici partnyorlarla müqavilələrin baglanması, xarici pul köçürmələri gömrük, bank əməliyyatların aparılması.

Əlavə fərdi məlumat:

Rus,İngilis, Türk dillərini bilirəm

400 AZN
CV-ni dərc edən mütəxəssis Baş mühasib vəzifəsi üzrə iş axtarır.
Bakı
04 Aprel 2023
300 AZN
CV-ni dərc edən mütəxəssis Baş mühasib vəzifəsi üzrə iş axtarır.
Bakı
13 Fevral 2023
1000 AZN
CV-ni dərc edən mütəxəssis Baş mühasib, Mühasib vəzifəsi üzrə iş axtarır.
Bakı
14 Dekabr 2022
1500 AZN
CV-ni dərc edən mütəxəssis Baş mühasib vəzifəsi üzrə iş axtarır.
Bakı
01 Noyabr 2022
2000 AZN
CV-ni dərc edən mütəxəssis Baş mühasib, Baş auditor vəzifəsi üzrə iş axtarır.
Bakı
24 Oktyabr 2022
1500 AZN
CV-ni dərc edən mütəxəssis Baş Mühasib vəzifəsi üzrə iş axtarır.
Bakı
12 Oktyabr 2022
1500 AZN
CV-ni dərc edən mütəxəssis Baş mühasib vəzifəsi üzrə iş axtarır.
Bakı
03 Oktyabr 2022
300 AZN
CV-ni dərc edən mütəxəssis Baş mühasib vəzifəsi üzrə iş axtarır.
Bakı
30 Sentyabr 2022
2500 AZN
CV-ni dərc edən mütəxəssis Baş mühasib vəzifəsi üzrə iş axtarır.
Bakı
28 Sentyabr 2022
2500 AZN
CV-ni dərc edən mütəxəssis Baş mühasib vəzifəsi üzrə iş axtarır.
Bakı
27 Sentyabr 2022