İş elanının müddəti bitmişdir

ATS Food Təmirçi-çilingər vəzifəsi üzrə iş elanı dərc edib. Təklif olunan əmək haqqı 500 - 600 AZN təşkil edir.


Namizədə tələblər:

- Avadanlıqların, qurğuların texniki xüsusiyyətlərini, iş rejimlərini, istismar qaydalarını bilmək
- Kəsici və deşici alətlər və qaldırıcı qurğulardan istifadə etməyi bacarmaq
- Quraşdırma və montaj etməyi bacarmaq
- Quraşdırılan, sökülən, təmir olunan avadanlıqların təyinatını bilmək
- Avadanlıqların sökülməsində, təmir olunmasında, quraşdırılmasında tətbiq edilən material, məmulat, alət və ləvazimatların nomenklaturasını bilmək
- Mexanikləşdirilmiş alətdən istifadə etmə üsullarını bilmək
- Quraşdırılmış avadanlıqların yoxlanıb düzəldilməsinin ən sadə üsullarını bilmək

İş barədə məlumat:

Vəzifədən gözləntilər:
- Vaxtından əvvəl avadanlıqların və ehtiyat hissələrinin aşınmasının səbəbini araşdırıb aradan qaldırmaq və bir daha takrarlanmaması üçün tədbir görmək
- Texniki ləvazimatların və avadanlıqların hissələrinin təmirini icra etmək
- İşlək ləvazimatların, tərtibatların qeydiyyatını aparmaq və zamanında ehtiyat hissələrinin sifarisini açmaq
- Təmirdən sonra əsas və yardımçı avadanlığın işdə yoxlanılması və onun istismara buraxılmasını təşkil etmək
- Avadanlıqların təmir olunmuş qovşağının və mexanizminin sınaqdan çıxarılmağa, təzyiq altında yoxlanılmağa və yük altında istismara verilməsi ilə sazlanmağa hazırlamaq və yoxlamaq
- Quraşdırılan avadanlığın tarazlaşma, mərkəzləşmə, yoxlanılıb düzəldilmə və tənzimlənmə üsullarını təşkil etmək
- Əsas və yardımçı avadanlığın, maşın və mexanizmlərin mürəkkəb olmayan birləşmələrini və mexanizmlərini sökmək, təmir etmək və yığmaq
- İş qrafiki: səhər saat 09:00-dan- axşam - 18:00-dək
- Növbə: 2 növbəli

500 - 700 AZN
ALLSMART TECHNOLOGIES MMC Mühəndis vəzifəsi üzrə vakansiya elan edir.
Bakı
31 May 2023
600 - 800 AZN
Smartcontrol.az Elektrik vəzifəsi üzrə vakansiya elan edir.
Bakı
05 Oktyabr 2022