İş elanının kodu: 117274    |    Baxış Sayı: 251

AzərPambıq ASK MMC SƏTƏM üzrə mühəndis vəzifəsi üzrə iş elanı dərc edib. Əmək haqqı müsahibə əsasında təyin olunur.


Namizədə tələblər:

  • Ali təhsil;
  • Razılaşma sahəsində zəngin iş təcrübəsinə malik olmaq;
  • Kompüter bilikləri: MS Office (Word, Excel);
  • Yaxşı analitik və universitet bacarıqları
  • 21-30 yaş arası yaş həddi.


İş barədə məlumat:

Cəmiyyətdə tətbiq edilən bütün əsasnamələr, prosedur və qaydaları ilə ona aid edilmiş vəzifələri icra edir.

Cəmiyyətin iş yerlərində təhlükəli və zərərli istehsalat amillərinin aşkar edir.

İş yerində baş vermiş bədbəxt hadisələrin, peşə xəstəliklərinin səbəblərinin və vəziyyətinin təhlil edir.

Təhlükəli və zərərli istehsalat amillərinin parametrlərinin ölçülməsinin təşkilində əməyin mühafizəsi tələblərinə müvafiq iş yerlərinin və istehsal avadanlıqlarının attestasiya edilməsində, sertifikatlaşdırılmasında Cəmiyyətin struktur bölmələrinə köməklik göstərir.

İşəgötürənin adından iş yerində əmək şəraitinin vəziyyəti peşə xəstəliyinin səbəbləri və onun əmələ gəlmə müddəti, habelə təhlükəli və zərərli istehsalat amillərindən müdafiə üzrə görülmüş tədbirlər haqqında işçilərə informasiya verir.

İş yerində bədbəxt hadisə və ya peşə xəstəliyi nəticəsində əmək xəsarəti almış işçilərə dəymiş zərərin ödənilməsi üçün sənədlərin hazırlanmasında iştirak edir.

Cəmiyyətin müvafiq bölmələri ilə birlikdə və həmkarlar ittifaqlarının və ya əmək kollektivlərinin vəkil (etibarlı) etdikləri şəxslərinin iştirakı ilə binaların, qurğuların, avadanlıqların, maşın və mexanizmlərin texniki vəziyyətini, onların əməyin mühafizəsi üzrə standartlara, normativ hüquqi aktlara uyğunluğunu, ventilyasiya sisteminin 

səmərəliyini, işçilərin sanitar-texniki, kollektiv və fərdi mühafizə vasitələri ilə təmin olunması vəziyyətini yoxlamaq və ya yoxlama müayinələrində iştirak edir.

Cəmiyyətin aidiyyəti struktur bölmələrinin rəhbərləri və digər xidmətləri ilə birlikdə iş yerində bədbəxt hadisələrin, peşə xəstəliklərinin qarşısının alınması, əmək şəraitinin yaxşılaşdırılması və onları əməyin mühafizəsi üzrə normativ hüquqi aktların tələbləri səviyyəsində çatdırmaq, tədbirlər hazırlayır, həmçinin planlaşdırılmış tədbirlərin yerinə yetirilməsinə dair təşkilati köməklik göstərir.

Cəmiyyətdə kollektiv müqavilənin, “Əməyin mühafizəsi” bölməsinin tərtib edilməsində iştirak edir.

Cəmiyyətdə hazırlanan layihə sənədlərinin əməyin mühafizəsi tələblərinə uyğun gəlməsi məqsədilə razılaşdırır.

Əməyin mühafizəsi haqqında normativ hüquqi aktların tələblərinə əməl edilməsi üçün tikintisi başa çatmış və yenidənqurulmuş istehsalat təyinatlı obyektlərin istismara qəbul komissiyalarının, həmçinin qurğuların, aqreqatların, dəzgahların və digər avadanlıqların təmirdən sonra qəbul komissiyaların işində iştirak edir.

Cəmiyyətin bölmə rəhbərlərinə icbari olaraq əvvəlcədən (işə qəbul zamanı) və dövrü (əmək fəaliyyəti müddətində) tibbi müayinədən keçən işçilərin peşə və vəzifələrinin siyahısının hazırlanmasında, həmçinin qüvvədə olan qanunvericilik əsasında ağır, zərərli və təhlükəli iş şəraitinə görə işçilərə verilən müavinət və imtiyazlara uyğun peşə və vəzifələrin siyahıların tərtib olunmasına kömək edir.

Cəmiyyətin və müvafiq bölmələrinin rəhbərlərinin iştirakı ilə əməyin mühafizəsi üzrə təlimatların hazırlanması, peşələrin və iş növlərinin siyahısının tərtib edir.

Cəmiyyətin bölmə rəhbərlərinin işçilər üçün əməyin mühafizəsi üzrə təlimatların, əməyin təhlükəsizliyi sistemi standartlarının müəssisə standartlarının hazırlanması və yenidən baxılması zamanı metodiki köməklik göstərir.

Yeni işə qəbul olunanlarla, ezamiyyətə gələnlərə, istehsalat təliminə və ya praktikasına gələn şagird və tələbələrlə əməyin mühafizəsi üzrə giriş təlimatlandırmanın proqramını hazırlayır və təlimat keçir.

İşçilər üçün əməyin mühafizəsi üzrə təlimatların, əməyin mühafizəsi sistemi standartların Cəmiyyətin standartının, iş yerlərində ilkin təlimatlandırmadan azad olunan peşələrin və işçi vəzifələrinin siyahısına aid sənədlərin layihələrinin razılaşdırır.

Əməyin mühafizəsi üzrə təlimatlandırmanın (iş yerlərində ilkin, təkrar, plandan kənar, məqsədli) təlimin və biliklərin yoxlanılmasının təşkilinə metodiki köməklik göstərir.

Cəmiyyətin işçilərinin əməyin mühafizəsi üzrə biliklərini yoxlayan komissiyanın işində iştirak edir.

Cəmiyyətin bölmələrinin əməyin mühafizəsi üzrə təlimatlarla, qaydalarla, normalarla, plakatlarla və digər əyani vəsaitlərlə təmin olunmasını təşkil etmək, həmçinin müvafiq informasiya lövhələrinin quraşdırılmasına metodiki köməklik göstərir.

Müraciət et
1000 - 1200 AZN
AZMƏDƏNİSTEHSAL MMC Keyfiyyətə nəzarət üzrə mütəxəssis vəzifəsi üzrə vakansiya elan edir.
Xırdalan
14 Sentyabr 2023
500 AZN
XANİ MMC Keyfiyyətə nəzarət üzrə mütəxəssis vəzifəsi üzrə vakansiya elan edir.
Sumqayıt
01 Sentyabr 2023
Aztelekom MMC SƏTƏM üzrə mühəndis (Gədəbəy) vəzifəsi üzrə vakansiya elan edir.Əmək haqqı müsahibə əsasında təyin olunur.
Gədəbəy
17 Avqust 2023
Aztelekom MMC SƏTƏM üzrə mühəndis vəzifəsi üzrə vakansiya elan edir.Əmək haqqı müsahibə əsasında təyin olunur.
Bakı
04 Avqust 2023
600 - 700 AZN
Eurostar Group təmizlik şirkəti Sətəm üzrə mütəxəssis vəzifəsi üzrə vakansiya elan edir.
Bakı
06 İyun 2023
1300 - 1500 AZN
Başak Group MMC Mühəndis vəzifəsi üzrə vakansiya elan edir.
Bakı
11 May 2023
"QAYIDIŞ-2020" M Smeta Planlanması üzrə Mühəndis vəzifəsi üzrə vakansiya elan edir.Əmək haqqı müsahibə əsasında təyin olunur.
Bakı
20 Fevral 2023
Demiragac Engineering Mühəndis Köməkçisi vəzifəsi üzrə vakansiya elan edir.Əmək haqqı müsahibə əsasında təyin olunur.
Sumqayıt
17 Noyabr 2022
MSDIS Holding Yol tikintisi üzrə mühəndis vəzifəsi üzrə vakansiya elan edir.Əmək haqqı müsahibə əsasında təyin olunur.
Bakı
11 Noyabr 2022
AzərPambıq ASK MMC "Azərpambıq ASK" MMC-nin Şirvan PEZ filialında mühəndis-mexanik vəzifəsi üzrə vakansiya elan edir.Əmək haqqı müsahibə əsasında təyin olunur.
Bakı
19 Oktyabr 2022