Head of analytics and research department

14 İyun 2018

Head of analytics and research department ə/h qeyd olunmayıb

Əmək haqqı: ə/h qeyd olunmayıb
Təklif edən şəxs: Hüquqi şəxs
Şirkət: Nar
Şəhər Bakı
Kateqoriya: Başqa
E-mail:

İş barədə məlumat:

Head of Analytics and Research Department

About the vacancy

Division : Marketing
Department : Analytics and Research
Work graphic : Standard
Employment type : Permanent
Workplace : Port Baku South Tower
Deadline to apply : 30.06.2018

Your main job responsibilities

*To provide deep and detailed analysis of commercial performance of the company, its products and services in areas that will be determined by the management and identify such areas according market and company’s dynamics, participation in the development of the company’s strategic marketing planning
*To analyze dynamics, trends and performance of the competitors in local market
*To monitor the international trends in telecommunication industry and their impact on commercial strategy of the company
*To conduct analyzes aiming to increase the revenue of the company and decrease its costs
*To take responsibility for internal and external research activities such as subscriber’s surveys, mystery shopping, focus groups, new Products and Services testing, customer base segmentation, communication evaluation and market researches according defined by the management priorities
*To prepare monthly reports on the Company’s achievements
*To oversee budget related issues
*To research new methodologies in workplace learning and presenting this research (forecast models, dashboards and ad-hoc analytics)

Your education and work experience

*University Degree in Economics, Informatics, Finance, Statistics, Management, Applied Math, Cybernetics or Computer Sciences (MBA is an advantage)
*4-5 years of work experience in Reporting, Research and Analytics is preferable
*At least 3 years of managerial work experience is preferable

Your skills and competencies

* Customer Focus
* Teamwork & Collaboration
* Drive for Results
* Innovative
* Managerial skills
* Analytical and Researching  skills
* Knowledge of MS Office Programmes, Analytics Tools (IBM SPSS, SAS, STATA, R ), data mining, coding
* Strong numerical skills
* Fluent knowledge of Azerbaijani, Russian and English languages

How to apply?

Please send your CV to **@a******.az  e-mail address.

Applications without ’’Head of Analytics and Research Department’’ in e-mail subject will not be considered.
Applications will be reviewed against position requirements and only shortlisted candidates will be contacted


Analitika və Tədqiqat Şöbəsinin Rəhbəri

Vakansiya haqqında

Departament : Marketinq
Şöbə : Analitika və Tədqiqat
İş qrafiki :Standart
İş müddəti : Daimi
İş yeri : Port Baku Cənub Qülləsi
Son müraciət tarixi : 30.06.2018

Sizin əsas vəzifə öhdəlikləriniz

*Rəhbərlik  tərəfindən müəyyən olunmuş sahələrdə şirkətin kommersiya fəaliyyəti haqqında ətraflı təhlilər aparmaq, bazarın tələbi və şirkət dinamikasına uyğun olaraq yeni istiqamətləri müəyyən etmək  və şirkətin strateji marketinq planlaşdırmasının təkmilləşdirilməsində iştirak etmək
*Yerli bazarda rəqiblərin dinamikasının monitorinqini aparmaq və onların performansını ətraflı təhlil etmək
*Telekommunikasiya sahəsində olan beynəlxalq trendlərə və bunun şirkətin kommersiya strategiyasına təsirinə nəzarət etmək
*Şirkətin mənfəətini artırmaq və xərclərini azaltmaq məqsədilə təhlilər apararaq müxtəlif təkliflər hazırlamaq
*Rəhbərlik tərəfindən müəyyən olunmuş prioritetlərə uyğun olaraq bazarın  araşdırılması; gizli müştəri araşdırması, fokus qruplar, yeni məhsul və xidmətlərin konsept test edilməsi, müştərilərin profil təhlilləri, müştəri məmnuniyyətinin ölçülməsi, kommunikasiya kanallarıın effektivliyinin dəyərləndirilməsi kimi daxili və xarici tədqiqatlar üzrə cavabdeh olmaq
*Şirkətin əsas performans göstəriciləri barədə aylıq hesabatlar hazırlamaq
*Büdcə ilə əlaqədar məsələlərə nəzarət etmək
*Yeni metodologiyaları araşdırmaq və tədbiq etmək (modellərin proqnozlaşdırılması, dashboard və ad-hoc təhlilər)

Sizdən tələb olunan təhsil və iş təcrübəsi

*İqtisadiyyat, İnformatika, Maliyyə, Statistika, İdarəçilik, Tətbiqi Riyaziyyat, Kibernetika və ya Kompüter Elmləri üzrə  Ali təhsil  (MBA  təhsili üstünlük hesab olunur)
*Hesabatlar, Tədqiqat  və Analitika sahəsində 4-5 il iş təcrübəsinə üstünlük verilir
* Ən azı 3 illik rəhbərlik təcrübəsinə üstünlük verilir

Sizdən tələb olunan bacarıq və səriştəliklər

*Müştəri yönümlü
*Komanda işi və əməkdaşlıq
*Nəticə yönümlü
*Davamlı təkmilləşmə 
*İdarəetmə bacarığı
*Analitika və Araşdırma bacarığı
*MS Office Proqramları, Analitika alətləri (IBM SPSS, SAS, STATA, R ), data mining, kodlaşdırma biliyi
*Güclü riyazi bilik
*Azərbaycan, İngilis və Rus  dillərini səlis bilmək

Müraciət etmək üçün

CV-nizi **@a******.az e-mail ünvanına göndərməyinizi xahiş edirik.

Başlıqda ‘‘Analitika və Tədqiqat Şöbəsinin Rəhbəri’’
qeyd olunmayan müraciətlər nəzərə alınmayacaqdır.
Müraciətlər vakansiyanın tələblərinə əsasən dəyərləndiriləcək və yalnız seçilmiş namizədlərlə əlaqə saxlanılacaqdır.

Açar sözlər:

#head   #analytics   #and   #nar   #research   #department  

Oxşar vakansiyalar

Yeni vakansiyalar