Anbar müdiri

15 Dekabr 2016

Anbar müdiri ə/h qeyd olunmayıb

Əmək haqqı: ə/h qeyd olunmayıb
Təklif edən şəxs: Hüquqi şəxs
Şirkət: Gazelli group llc
Şəhər Bakı
Kateqoriya: Logistika, gömrük, anbar
E-mail:

İş barədə məlumat:

Anbar Müdiri

Öhdəliklər:

• İşlərin koordinasiyası üçün digər şöbə və idarə rəhbərləri ilə qarşılıqlı fəaliyət göstərir;
• Yeni iş standartlarını, üsullarını və prosedurlarını hazırlayır;
• Dövlət orqanları tərəfindən  müəyyən olunmuş norma və qanunlarına riayət edilməsini təmin edir;
• Müqavilə üzrə xidmət göstərən şirkətlər və şəxslər gördükləri  işlərinin qiymətləndirilməsi;
• Daxil olan sənədlərin icrasının tamamlanmasını, onların icrasının düzgünlüyünü və təyin olunmuş standartlara uyğunluğunu yoxlayır;
• Anbar ərazisində olan məhsul və məmulatların yoxlamasını keçirir;
• Anbar sahələrini zədələnməyə qarşı  yoxlayılması;
• Avadanlıqların monitorinqini həyata keçirir;
• Təşkilat siyəsətinin icra olunmasına nəzarət edir;
• Hesabatları hazırlayır;
• 1C proqramının: Satış və anbar bölməsində  anbar uçotunun avtomatlaşdırmasını həyata keçirir;
• Anbar sənədlərin dövriyyəsini aparır və onların hesabatları tərtib edir;
• İddialı məhsullarla iş;
• İnventarizasiyanın aparılması;
• Sifarişlərin emalı;
• Malların qəbul olunması və işçilərə paylanması;
• Maddi vəsaitlərin nəzarət edilməsi, sifariş olunması, qəbul edilməsi, keyfiyyətinin yoxlanılması;
• Malların mövcudluğunun nəzərəti;
• Malların inventarizasiyasını aparilmasına nəzarət edilməsi;
• Am nəqliyyatının boşaldılmasına nəzarət edilməsi;
• WMS  sisteminin tələblərinə uyğun olaraq malların yerləşdirilməsi, yerlərinin dəyişdirilməsi və malların saxlanma ünvanları üzrə bölüşdürülməsi;
• Malların am nəqliyyətına yüklənilməsinə və boşaldılmasına nəzarətin aparılması;
• Loqistika terminalında nizam-intizamının təmin olunmasına nəzarət edilməsi;

Tələblər:

• 1С  "Müəssisə" 8.1, 1C «Satış və anbar» 7.7 bilikləri
• MS Office proqramların təcrübəli istifadəçisi

Mенеджер Cкладa

Обязанности:

• Взаимодействует с руководителями других отделов и управлений для координации действий
• Разрабатывает новые процедуры, методы и стандарты работы
• Обеспечивает соблюдение норм и законов, установленных государственными органами
• Оценивает результаты работы персонала компании и лиц, работающих по контракту
• Оценивает получаемые документы на завершенность, достоверность и соответствие установленным стандартам
• Инспектирует продукцию и изделия, находящиеся на территории склада
• Инспектирует помещения для оценки повреждений
• Осуществляет мониторинг оборудования
• Наблюдает за выполнением организационной политики
• Подготавливает отчеты
• Автоматизация складского учета в 1С: Торговля и склад
• Документооборот, отчетность
• Работа с претензионным товаром
• Проведение инвентаризации
• Обработка заявок
• Получение и выдача сотрудникам товара
• Контроль материальных средств, заказ‚ приемка‚ проверка качества
• Контроль наличия товара
• Организация и проведение инвентаризаций
• Ведение складского учёта
• Контроль за выгрузкой а/м транспорта
• Контроль за размещением, перемещением и хранением товара по местам адресного хранения согласно системе WMS
• Контроль за отгрузкой и загрузкой товара в а/м транспорт
• Контроль за поддержанием дисциплины и порядком в логистическом терминале
• Проведение инвентаризации.
• Ведение отчетной документации по складским документам.

Требования:

• знание 1C «Торговля и склад» 7.7,1С "Предприятие" 8.1,
• уверенный пользователь MS Office

E-mail. h*****[email protected]***********.com

Açar sözlər:

#gazelli   #anbar   #llc   #group   #müdiri  

Oxşar vakansiyalar

Yeni vakansiyalar

Treyder

Treyder

ə/h qeyd olunmayıb
Başqa